Sözlükte "kimya" ne demek?

1. Maddelerin temel yapılarını, bileşimlerini, dönüşümlerini; çözümleme, bireşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim.
2. Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey.

Cümle içinde kullanımı

Bu kimya değil ya, olmasa da olur.
Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır.
- R. N. Güntekin

Kimya kelimesinin ingilizcesi

adj. chemical
n. stinks, chemistry
Köken: Arapça